Σκοπός – Ιστορικό

 

Η Σύνοδος των Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων η οποία είναι μέλος του European University Association (EUA) κατ’ αναλογία με Συνόδους Πρυτάνεων άλλων Ευρωπαϊκών χωρών, προσφέρει ακόμη ένα βήμα για την προαγωγή των συμφερόντων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Κύπρου.

Συγκεκριμένα, η Σύνοδος Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων (ΣΠΚΠ) θα διασφαλίζει την αυτονομία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας και παράλληλα θα προάγει την ποιότητα της εκπαίδευσης και της έρευνας.

Στόχοι: