Σκοπός – Ιστορικό

 

Η Σύνοδος των Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων η οποία είναι μέλος του European University Association (EUA) κατ’ αναλογία με Συνόδους Πρυτάνεων άλλων Ευρωπαϊκών χωρών, προσφέρει ακόμη ένα βήμα για την προαγωγή των συμφερόντων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Κύπρου.

Συγκεκριμένα, η Σύνοδος Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων (ΣΠΚΠ) θα διασφαλίζει την αυτονομία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας και παράλληλα θα προάγει την ποιότητα της εκπαίδευσης και της έρευνας.

Στόχοι:

  • Να διατυπώνει και να αντιπροσωπεύει τις κοινές απόψεις των μελών της ΣΠΚΠ προκειμένου να επηρεαστούν οι κανονισμοί και οι νομοθεσίες για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την έρευνα
  • Να παρέχει πληροφορίες στα μέλη της για καίρια θέματα και εξελίξεις που αφορούν στην ανώτατη εκπαίδευση και την έρευνα και άλλα σχετικά θέματα.
  • Να αναλαμβάνει μελέτες που θα της αναθέτει η διοίκηση της ΣΠΚΠ

 

 

ΜΕΛΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ

Πολυμεσικο υλικο

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Αρχικη Σκοπός – Ιστορικό