Προεδρείο - Γραμματεία

Βάσει του καταστατικού της Συνόδου των Πρυτάνεων, η θητεία του εκάστοτε Προέδρου είναι διετούς διάρκειας. Ο εκάστοτε Πρόεδρος ορίζεται κατά την τελευταία συνεδρίαση της Συνόδου που προηγείται της λήξης της θητείας του απερχόμενου προέδρου και ο νέος Πρόεδρος αναλαμβάνει τα καθήκοντά του από την επόμενη συνεδρίαση. Η Γραμματεία της Συνόδου των Πρυτάνεων θα εδρεύει στην έδρα του εκάστοτε Προέδρου (Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος) ή όπως άλλως αποφασίσει η Σύνοδος.

Διοικούσα Αρχή της ΣΠΚΠ:

  • Γενική Συνέλευση
  • Πρόεδρος και Προεδρείο

Το Προεδρείο αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα.

  • Πρόεδρος: Καθηγητής Παντελής Σκλιάς, Πρύτανης, Πανεπιστήμιο Νεάπολις
  • Αντιπρόεδρος: Καθηγητής Παναγιώτης Ζαφείρης, Πρύτανης, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
  • Γενικός Γραμματέας: Καθηγητής Πανίκκος Πουτζιουρής, Πρύτανης UCLan Cyprus

 

 

ΜΕΛΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ

Πολυμεσικο υλικο

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Αρχικη Προεδρείο – Γραμματεία