Νέα και Ανακοινώσεις

Χαράζει στρατηγική και αναβαθμίζεται η Σύνοδος Πρυτάνεων Κυπριακών Πανεπιστημίων

Για πρώτη φορά, σε συνεδρία της Συνόδου των Πρυτάνεων Κυπριακών Πανεπιστημίων κλήθηκε και συμμετέχει το προεδρείο της Συνόδου Πρυτάνεων και Προέδρων Διοικουσών Επιτροπών των Ελληνικών Πανεπιστημίων. Οι συμπρόεδροι, πρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καθηγητής Αχιλλέας Ζαπράνης και ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καθηγητής Γεώργιος Πετράκος θα συζητήσουν με τους πρυτάνεις των Κυπριακών Πανεπιστημίων θέματα κοινού ενδιαφέροντος και προτεραιότητας στον Ευρωπαϊκό Ενιαίο Χώρο της Ανώτατης Παιδείας και Εκπαίδευσης.

Η συνεδρία της Συνόδου των Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων θα πραγματοποιηθεί σήμερα Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου,  9:00πμ, και θα παραστεί και ο υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, Κώστας Καδής. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, ο υπουργός θα απευθύνει χαιρετισμό και θα παρουσιάσει το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας.

Ο νέος πρόεδρος της Συνόδου των Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων, πρύτανης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, καθηγητής Κώστας Γουλιάμος θα παρουσιάσει τους στόχους της επόμενης διετίας, με κυριότερο, την αναβάθμιση και ενίσχυση του ρόλου της Συνόδου.

Για πρώτη φορά, η Σύνοδος που οφείλει να λειτουργεί ως γνωμοδοτικός μηχανισμός του Υπουργείου Παιδείας και γενικότερα της κυπριακής Πολιτείας θα κληθεί να εισηγηθεί στρατηγική αντιμετώπισης καίριων ζητημάτων που απασχολούν το κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα.

Η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, την εκπροσώπηση της Συνόδου στην EUA, την παρέμβαση της Συνόδου σε θέματα εκπαιδευτικής πολιτικής, θέματα έρευνας (ερευνητικές προτεραιότητες, χρηματοδότηση κλπ), τη διασύνδεση με κοινωνία - βιομηχανία και δημόσιους Φορείς και τη συνεργασία της Συνόδου των Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων και της Συνόδου των Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων.

 

27124904