Την Παρασκευή 25.02.2022 συνεκλήθη  από το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, ως Προεδρεύοντος της Συνόδου των Πρυτάνεων η 31η Γενική Συνέλευση της Συνόδου των Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων.
Μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης έγινε επισκόπηση  της διεξαγωγής της εκπαιδευτικής διαδικασίας από τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα κατά την διάρκεια της πανδημίας την τρέχουσα ακαδημαϊκή περίοδο και συζητήθηκε ο προγραμματισμός για την ολοκλήρωση του ακαδημαϊκού έτους. Συζητήθηκαν θέματα επίσης, τα οποία αφορούν την ανάπτυξη των ερευνητικών δραστηριοτήτων των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων σε συνάρτηση με τις προσπάθειες του ΙδΕΚ  για αύξηση των διατιθέμενων πόρων στην Δημοκρατία για την έρευνα και την καινοτομία καθώς και θέματα σχετικά με την αναμόρφωση του πλαισίου χορήγησης κρατικών υποτροφιών από το ΙΚΥΚ.
Περαιτέρω, ο Πρόεδρος της Συνόδου των Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων κατά την διετία 2019-2021 καθ. Παντελής Σκλιάς,  εστίασε στα κρίσιμα ζητήματα, στα οποία κλήθηκε η Σύνοδος να αντιμετωπίσει, κυριότερο των οποίων υπήρξε η επιτυχής αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας με αξιοπιστία και ακαδημαϊκή επάρκεια στην εκπαιδευτική διαδικασία με την αγαστή συνεργασία των θεσμικών οργάνων της Πολιτείας,  αλλά και στην συμμετοχή  των Ιδρυμάτων στις προσπάθειες της για την αντιμετώπιση και άμβλυνση των  συνεπειών της κρίσης στην Κυπριακή κοινωνία.
Σημαντική επίσης υπήρξε η συμβολή της Συνόδου, σε πλήρη συνεννόηση και συνεργασία με τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ) και το Υπουργείο  Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου (ΥΠΠΑΝ), για την αντιμετώπιση και επίλυση των θεμάτων σχετικά με τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) της Ελληνικής Δημοκρατίας.
Οι εργασίες της 31ης Γενικής Συνέλευσης ολοκληρώθηκαν με την εκλογή του νέου Προεδρείου της Συνόδου κατά την επόμενη διετία, το οποίο συγκροτήθηκε με Πρόεδρο τον καθ. Παναγιώτη Ζαφείρη, Πρύτανη του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), τον καθ. Παννίκο Πουτζιουρή, Πρύτανη του Πανεπιστημίου Central Lancashire (Uclan Cyprus) ως Αντιπρόεδρο  και τον καθ. Φίλιππο Πουγιούτα, ως Γραμματέα, Πρύτανη του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Κατά το τριήμερο  21-23 Απριλίου 2021 διεξήχθη on line η 96η Σύνοδος των Πρυτάνεων και Προέδρων Δ.Ε των Ελληνικών Πανεπιστημίων, στις εργασίες της οποίας  προσεκλήθη και συμμετείχε ο καθ. Παντελής Σκλιάς, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου και Πρόεδρος της Συνόδου των Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων.

Ο καθ. Παντελής Σκλιάς  χαιρέτισε τους συμμετέχοντες εκ μέρους των μελών της Συνόδου των Κυπριακών Πανεπιστημίων και  στη συνέχεια ανέπτυξε στην  εισήγησή του το θέμα του Ενιαίου Ακαδημαϊκού Χώρου Ελλάδας - Κύπρου.

Επιγραμματικά, ανέφερε:

«Η από κοινού στόχευση είναι τα Ελληνικά και Κυπριακά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα να αποτελέσουν αναπτυξιακό πυλώνα ανταγωνιζόμενα αναγνωρισμένα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα του εξωτερικού, ξεπερνώντας υφιστάμενες αντιλήψεις, αγκυλώσεις και ανταγωνισμούς και διεκδικώντας την ακαδημαϊκή πρωτοπορία και αριστεία στην έρευνα, δημιουργία και παροχή νέας γνώσης.

Επίσης η δημιουργία μίας καινοτόμου πανεπιστημιακής συνεργασίας από ανταγωνιστικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα σύγχρονα, εξωστρεφή και ικανά να προσελκύσουν φοιτητές όχι μόνο από τα Βαλκάνια, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, αλλά και από όλο τον υπόλοιπο κόσμο.

Οι συνθήκες είναι πλέον ώριμες για να συσταθεί με συγκεκριμένες ενέργειες  ο Ενιαίος Ακαδημαϊκός Χώρος  Ελλάδας και  Κύπρου, του οποίου τα οφέλη θα είναι αμοιβαία, μακροπρόθεσμα και επωφελή τόσο για την Ανώτατη Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση,  όσο και για το σύνολο των οικονομιών και κοινωνιών των δύο χωρών»

 

Η Σύνοδος των Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων απερίφραστα καταδικάζει και εκφράζει τον αποτροπιασμό για την επίθεση, την σωματική και την ψυχολογική βία, αλλά και τον προπηλακισμό που υπέστη ο συνάδελφος Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Καθ. Δημήτρης Μπουραντώνης.

Τέτοια βίαια γεγονότα συνιστούν κατάφορη υπονόμευση και παραβίαση, όχι μόνον της ακαδημαϊκής λειτουργίας των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων ως χώρων ελεύθερης έκφρασης και ανάδειξης του πνεύματος και του πολιτισμού, αλλά και του κράτους Δικαίου και της Δημοκρατίας.

Ευχόμαστε η ελληνική Πανεπιστημιακή κοινότητα και η ελληνική Πολιτεία να αντιδράσουν με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε το αποτρόπαιο αυτό συμβάν να αποτελέσει σύντομα μακρινό παρελθόν, αλλά και την  απαρχή μιας νέας εποχής, στην οποία η πνευματική και ακαδημαϊκή ελευθερία θα συνθέτουν  την αιχμή της λειτουργίας των Πανεπιστημίων, μακριά από εκφοβισμούς και απειλές, όπως αξίζει στην ελληνική Παιδεία και τον ελληνικό Πολιτισμό.

 

 

 

Η Σύνοδος των Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων με ιδιαίτερη χαρά πληροφορήθηκε την εκλογή του μέλους της Kαθηγητή Κώστα Γουλιάμου, Πρύτανη του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, ως αντιπροσώπου της Κύπρου έως την 31η Δεκεμβρίου 2024 στην Ευρωπαϊκή Ακαδημία Επιστημών και Τεχνών.

Η τοποθέτηση του εξαιρέτου συναδέλφου Καθηγ. Κώστα Γουλιάμου επικυρώθηκε από την Γερουσία της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών, η οποία αριθμεί  περί τα 2.000 τακτικά μέλη απ’ όλο τον κόσμο μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και 26 ακαδημαϊκοί, κάτοχοι βραβείου NOBEL

Η εκλογή του Καθηγ. Κώστα Γουλιάμου περιποιεί ιδιαίτερη τιμή στον ίδιο καθώς και σε όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα, για την οποία η Σύνοδος των Πρυτάνεων τον συγχαίρει θερμά και εύχεται γόνιμη και παραγωγική θητεία προς όφελος της Επιστήμης και των Τεχνών στη Κυπριακή Δημοκρατία.

Η Σύνοδος Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων συνεδρίασε εκτάκτως την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020, στην παρουσία του Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και της Προέδρου του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε.), προκειμένου να συζητήσει την πρόσφατη (26.06.2020) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. της Ελλάδας που «επικαιροποιεί» το πλαίσιο αναγνώρισης από τον ΔΟΑΤΑΠ αλλοδαπών τίτλων σπουδών που αποκτήθηκαν με σπουδές εξ αποστάσεως.

Η Σύνοδος διαπιστώνει ότι η απόφαση:

 1. Δεν «επικαιροποιεί» απλώς, αλλά μεταβάλλει ριζικά το πλαίσιο αναγνώρισης τίτλων σπουδών που αποκτώνται με σπουδές εξ αποστάσεως, σε βαθμό τέτοιο που πρακτικά καθιστά απαγορευτικές τις εξ αποστάσεως σπουδές στους φοιτητές και φοιτήτριες που επιθυμούν την αναγνώριση του τίτλου σπουδών τους στην Ελλάδα.
 2. Ελέγχεται ως προς τη νομική της ισχύ έναντι τόσο της Ελληνικής όσο και της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, ως δυνάμει πολλαπλώς παραβιάζουσα βασικές αρχές του Δικαίου και ως υπερβαίνουσα τις εκ του νόμου κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
 3. Είναι παιδαγωγικά, ακαδημαϊκά και κοινωνικά πολύ προβληματική. Είναι πλήρως αντίθετη με τις πρακτικές που υποστηρίζει το European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) σε σχέση με τη διασφάλιση ποιότητας στα προγράμματα σπουδών που υλοποιούνται με τη μέθοδο της ηλεκτρονικής και διαδικτυακής μάθησης.
 4. Βρίσκεται σε πλήρη αναντιστοιχία με ευρέως διαδεδομένες υφιστάμενες πρακτικές σε χώρες της Ευρώπης και της Β. Αμερικής.
 5. Είναι πλήρως αντίθετη με τη φιλοσοφία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης,  η οποία αποσκοπεί στη παροχή ίσων ευκαιριών μάθησης καταργώντας εμπόδια και περιορισμούς σε σχέση με το χρόνο και το χώρο σπουδών. Ως εκ τούτου, αφαιρεί το δικαίωμα πρόσβασης στην Ανώτερη Εκπαίδευση σε άτομα τα οποία για διάφορους λόγους  αδυνατούν να ταξιδεύουν.
 6. Επιφέρει ζημιογόνες συνέπειες και αναστάτωση στους υφιστάμενους και νέο-εγγραφέντες φοιτητές και φοιτήτριες που έχουν προγραμματίσει τις σπουδές τους βάσει προϋπολογισμού και με βάση τα υφιστάμενα, πριν της αποφάσεως, δεδομένα. Πολλοί εξ αυτών θα αναγκαστούν είτε να διακόψουν τις σπουδές τους ή να μην τις αρχίσουν, με αποτέλεσμα να   απωλέσουν το δικαίωμά τους για πρόσβαση στην Ανώτατη Εκπαίδευση.
 7. Επιφέρει ζημιογόνες και καταστροφικές συνέπειες σε όλα τα πανεπιστήμια της Κυπριακής Δημοκρατίας που προσφέρουν εξ αποστάσεως εκπαίδευση
 8. Επιφέρει καίριο πλήγμα στον στρατηγικό στόχο της Κυπριακής Δημοκρατίας να καταστεί η Κύπρος περιφερειακό κέντρο εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μεσογείου.

Για τους λόγους αυτούς, η Σύνοδος:

 1. Ζητά από την Ελληνική κυβέρνηση να ενεργήσει για την άμεση ανάκληση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
 2. Δηλώνει ότι, σε αντίθετη περίπτωση, και προς στήριξη και διαφύλαξη των δικαιωμάτων των φοιτητών και φοιτητριών, επιφυλάσσεται για την άσκηση όλων των νόμιμων μέσων κατά της απόφασης αυτής ενώπιον κάθε αρμοδίου Δικαστηρίου και αρχής, εθνικής ή Ευρωπαϊκής. Τα μέσα αυτά εξετάζονται ήδη.
 3. Διαβεβαιώνει τους φοιτητές και φοιτήτριες που φοιτούν ή προγραμματίζουν να φοιτήσουν σε εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών των Κυπριακών Πανεπιστημίων ότι, σε συνεργασία με την κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον Φορέα ΔΙ.Π.Α.Ε., θα εξαντλήσει κάθε δυνατότητα ακύρωσης στην πράξη των επιπτώσεων της απόφασης αυτής.

 

 

ΜΕΛΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ

Πολυμεσικο υλικο

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Δραστηριοτητες Νέα και Ανακοινώσεις